امروز دوشنبه 25 آذر 1398
barzkar2.cloob24.com
0

 

کتابچه سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران

کاری از کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در کانال تلگرامی بنام اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی            

 

 

 

 

تهیه و تدوین: کارگروه اخلاق حرفهای فیزیوتراپی

 

 

 

عنوان: سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران

تهیه و تدوین: کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی

اسامی کارگروه به ترتیب حروف الفبا:

•    فیزیوتراپیست حمیدرضا اشراقی

•    فیزیوتراپیست پروین انتشاریون

•    فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

•    فیزیوتراپیست سید مجتبی ذبیحی

•    فیزیوتراپیست همایون ستوده

•    فیزیوتراپیست دکتر محمد جعفر شاطرزاده

•    فیزیوتراپیست دکتر سعید فیاض

•    فیزیوتراپیست اردلان قهرمانی

•    فیزیوتراپیست نوید محمدزاده

•    فیزیوتراپیست فرزانه نوروزی نژاد

نگارش:

•    فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار

•    فیزیوتراپیست حمیدرضا اشراقی

•    فیزیوتراپیست نوید محمدزاده

طراح جلد: فیزیوتراپیست پروین انتشاریون

 

 

تشکر و قدردانی

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران در گروه تلگرامی "اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی" با مشارکت همکاران فیزیوتراپیست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی بر خود لازم می داند که از اعضای محترم این گروه و همه کسانی که به نوعی در تهیه این سند نقش داشته اند تشکر و قدردانی نماید.

 

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران

(ویراست اول، 1395)

 

سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران در یک گروه تلگرامی بنام "گروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی" با حضور بیش از دویست فیزیوتراپیست مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این سند شامل 9 اصل می باشد که ارزش های اخلاقی فیزیوتراپی را بیان می کند. هر اصل شامل کدهای رفتاری است که فیزیوتراپیست ها باید از آن تبعیت نمایند و عملکرد حرفه ای هر فیزیوتراپیست بر طبق این کدها مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بدیهی است که با ایجاد مفاهیم جدیدتر اخلاق حرفه ای در طی زمان و پیشرفت و توسعه در حرفه فیزیوتراپی، به روز رسانی در سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی نیز ضرورت دارد تا از این طریق بتواند اعضای حرفه خود را در مسیری بهتر و دقیق تر هدایت و نظارت کند.

کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی یک گروه بی طرف جهت تبیین اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی در ایران بوده و مسئولیت اجرایی در این ارتباط ندارد ولی این آمادگی را جهت ایجاد "سند جامع اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی" که در قسمت پیشنهادات نیز اشاره گردیده است با کمک انجمن و بورد محترم فیزیوتراپی ایران اعلام می دارد.

اسامی کارگروه اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی که مشارکت ویژه ای در ارتباط با تدوین سند اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران داشته اند به ترتیب حروف الفبا عبارت اند از:

 • فیزیوتراپیست حمیدرضا اشراقی
 • فیزیوتراپیست پروین انتشاریون
 • فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار
 • فیزیوتراپیست سید مجتبی ذبیحی
 • فیزیوتراپیست همایون ستوده
 • فیزیوتراپیست دکتر محمد جعفر شاطرزاده
 • فیزیوتراپیست دکتر سعید فیاض
 • فیزیوتراپیست اردلان قهرمانی
 • فیزیوتراپیست نوید محمدزاده
 • فیزیوتراپیست فرزانه نوروزی نژاد

 


فهرست

مقدمه 

تعریف اخلاق حرفه ای 

ماهیت فیزیوتراپی

 • مکان های فیزیوتراپی

ارزش های اخلاقی Ethical values 

کدهای اخلاقی Ethical codes یا کد رفتار Code of conduct

منشور اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی 

 • اصل اول: مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و پاسخگویی
 • اصل دوم: احترام به دیگران 
 • اصل سوم: صداقت و درستکاری 
 • اصل چهارم: عدالت، انصاف و برابری  
 • اصل پنجم: همدردی و همدلی 
 • اصل ششم: استقلال فردی 
 • اصل هفتم: سود رسانی 
 • اصل هشتم: عدم ضرر رسانی 
 • اصل نهم: ارتقای شغلی 

پیشنهادات 

رونوشت 

منابع (References

 

مقدمه

در عصر حاضر، حرفه فیزیوتراپی که بخش مهمی از نظام سلامت است برای پویایی و اثربخشی مناسب نیاز مبرم دارد که اعضای آن با اصول، استانداردها و کدهای اخلاق حرفه ای آگاهی یابند تا از طریق پایبندی و به کارگیری آنها باعث خلق ارزش های مشترک حرفه ای و درنتیجه بهره مندی و رضایت بیماران و جامعه گردند. این اصول و دستورالعمل های اخلاقی همانند نقشه های راهنمایی هستند که به هر یک از اعضای جامعه فیزیوتراپی با عنوان حرفه ای فیزیوتراپیست کمک می کند تا عملکرد و رفتار خود را دقیق تر، روشن تر و کامل تر انجام دهد.

فیزیوتراپیست ها که متخصصین حرکت[1] و مشکلات حرکتی در نظام سلامت و جامعه محسوب می شوند بر ضرورت آگاهی و عمل به اخلاق حرفه ای جهت کسب موفقیت، دسترسی به آرمان ها و چشم انداز خود کاملا واقفند. اصول و دستورالعمل های اخلاقی فیزیوتراپی علاوه بر راهنمایی و هدایت در جهت تصمیم گیری های مطلوب شامل موارد انجام یا عدم انجام رفتارهای معینی است و فیزیوتراپیست ها با یادگیری این قواعد و دستورالعمل ها خود را ملزم به رعایت آنها می دانند. عملکرد حرفه ای هر فیزیوتراپیست بر اساس کدهای اخلاقی، مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرد حتی اگر به حرفه خود اشتغال نداشته باشد.


تعریف اخلاق حرفه ای

آشنایی دقیق جامعه فیزیوتراپی ایران با اخلاق حرفه‌ای[2] و جایگاه آن در نظام سلامت و اجتماع به مفهوم سازی و کاربرد ارزش ها و دستورالعمل های اخلاقی آن در محیط های حرفه ای، ارگان های مهم و پست های سازمانی کمک می کند.

تعاریف مختلفی از اخلاق حرفه ای ارائه می شود. برای مفهوم سازی و درک بهتر آن به دو تعریف اشاره می گردد:

 • اخلاق حرفه‌ای شاخه ای از دانش اخلاق بوده که شامل مجموعه ای از اصول و دستورالعمل ها در زمینه مسائل و تکالیف اخلاقی یک حرفه یا سازمان بر اساس ارزش های انسانی یا اخلاقی جامعه است جهت هدایت، نظارت و تعیین رفتار اعضای آن حرفه یا سازمان.
 • اخلاق حرفه ای عبارت است از مدیریت رفتار و عملکرد افراد یک حرفه یا سازمان به هنگام انجام کارهای حرفه ای از طریق پایبندی و عمل کردن به اصول و دستورالعمل های اخلاقی آن نظام حرفه ای.

تعریف اخلاق حرفه ای صرفا به عنوان مسئولیت پذیری در زندگی شغلی یا حرفه ای، تصور بسیار ساده ای است و یک ذهنیت ناقص محسوب می شود که به کاهش نگری یا تحویلی نگری[3] از اخلاق حرفه ای می انجامد. همچنین موارد دیگری از تحویلی نگری چون تحویل اخلاق حرفه ای به عادات و هنجارهای شغلی، بیانیه هایی با شعارهای کلی، قانون و مقررات، آیین نامه ها، تکیه صرف بر افراد حرفه ای بدون نقش پذیری انجمن های وابسته علمی یا صنفی، دیگر گروه های مرتبط و همچنین ارزش های اخلاقی بدون در نظر گرفتن جنبه های رفتاری  ممکن است رخ دهند. تحویلی نگری و تقلیل گرایی از موانع رشد اخلاق حرفه ای هستند و درصورت عدم مهارت تفکر سیستمی[4] خطر آن افزایش می یابد. باید در نظر داشت که اخلاق حرفه ای از نظر تعریف و حوزه عملکرد فراتر از اخلاق کار یا شغلی است.


ماهیت فیزیوتراپی

فیزیوتراپی خدمتی است به بیماران/ مُراجع (مراجعه کننده)یا درمانجو، سازمان ها و جامعه که فقط توسط فیزیوتراپیست ها یا با هدایت و نظارت آنان صورت می گیرد. فیزیوتراپیست ها متخصصین حرکت و اختلالات حرکتی شناخته می شوند. حرکت برای حفظ و بهبود سلامت، تطابق با محیط و زندگی ضرورت دارد.

فیزیوتراپیست ها خدماتی در جهت حفظ، توسعه و بازیابی حداکثر حرکت و توانایی عملکردی برای افراد فراهم می کنند. فیزیوتراپیست می تواند به افراد در مواردی که حرکت و عملکردشان به علت ضایعات، بیماری ها، اختلالات، پیری و سالمندی، شرایط یا عوامل محیطی تهدید می شوند کمک نماید.

فیزیوتراپی بخشی از نظام سلامت است که اعضای این جامعه با رشته های مختلف حوزه سلامت به خصوص متخصصین ارتوپدی، مغز و اعصاب، روماتولوژی، قلب و عروق، بیماری های تنفسی، زنان و زایمان و اطفال و کودکان جهت افزایش کیفیت درمان و ارتقای سطح سلامت افراد همکاری می نمایند. فیزیوتراپیست ها می توانند به استقلال، افزایش انگیزش، بهبود شیوه زندگی بیماران و پیشگیری از بیماری ها و اختلالات کمک نمایند.

ماهیت فیزیوتراپی در حیطه عملکرد خود شامل فرآیندهای زیر است:

 • ارزیابی[5]
 • تشخیص[6]
 • پیش آگهی[7]
 • درمان[8]
 • ارزیابی مجدد[9]
 • پیشگیری[10]

مکان های فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست ها بر اساس اهداف درمانی، بازتوانی و پیشگیری در محل‌ها و مکان های مختلفی به فعالیت می پردازند:

 • کلینیک های خصوصی
 • مراکز آموزشی
 • مراکز تحقیقاتی
 • مراکز ورزشی
 • مدارس
 • مراکز صنعتی
 • بیمارستان های دولتی و خصوصی
 • درمانگاه ها
 • منازل یا خانه ها
 • مراکز توانبخشی
 • سازمان ها
 • آسایشگاه ها و مراکز مراقبت از سالمندان
 • مراکز مراقبت اولیه سلامت[11]
 • مراکز نگهداری بیماران ناتوان جسمی
 • پادگان های نظامی

حیطه های عملکرد فیزیوتراپی شامل بیماری ها و اختلالات عضلانی-اسکلتی، مغز و اعصاب، قلبی-عروقی، ریوی (تنفسی)، روماتولوژی و متابولیک است.


ارزش های اخلاقی[12]

اخلاقیات عبارت است از مطالعه اصول و استانداردهایی که بر طبق آن قواعد رفتاری درست در بین یک جامعه وضع می شوند. این قواعد مبتنی بر ارزش های اخلاقی بوده و مورد پسند جامعه اند. ارزش های اخلاقی به عنوان اصول اخلاقی عام و کلی شناخته می شوند. جهت تهیه سند اخلاق حرفه ای ابتدا باید ارزش ها یا اصول اخلاقی اصلی[13] مشخص شوند.

ارزش های اخلاقی اصلی در فیزیوتراپی عبارت اند از:

 •  مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و پاسخگویی
 • احترام به دیگران
 • صداقت و درستکاری
 • عدالت، انصاف و برابری
 • همدردی و همدلی
 • استقلال فردی
 • سود رسانی
 • عدم ضرر رسانی
 • ارتقای شغلی

جامعه فیزیوتراپی ایران خود را به ارزش های اخلاقی پایبند و متعهد می‌داند.


کدهای اخلاقی[14]  یا کد رفتار[15]

کدها یا دستورالعمل های اخلاقی (کد رفتار)یعنی مجموعه ای از اصول و قواعد منظم مبنی بر اینکه از نظر اخلاقی کدام عمل و رفتار صحیح یا نادرست است و این کدها، الزام آور می باشند. هر حرفه یا شغلی بر اساس ویژگی ها و متناسب با خود دارای کدهای اخلاقی خاصی است.  همچنین بخشی از تعریف هر حرفه یا سازمان به واسطه کدهای اخلاقی آن مشخص می گردد. کدهای اخلاقی مجموعه ای از الزامات و تعهدهای اخلاقی نسبت به تمامی ذینفعان است.

 مهمترین نقش و اهمیت کدهای اخلاقی این است که برنامه و دستورالعمل های رفتاری مشخص و واضحی را برای افراد یک حرفه یا سازمان جهت خلق ارزش های اخلاقی فراهم می سازند. کدهای اخلاقی علاوه بر تبیین ارزش های فردی در ایجاد ارزش های مشترک حرفه ای یا سازمانی جهت تصمیم گیری ها و بروز رفتارهای حرفه ای نقش دارند.

نقش دیگر این کدها پرهیز از اعمال و رفتاری است که در شان یک حرفه نیستند حتی اگر غیر اخلاقی یا غیر قانونی نباشند. بنابراین دستورالعمل های اخلاقی، فهرستی از بایدها و نبایدها جهت رفتارهای حرفه ای هستند. از طرفی دیگر با پیشرفت دانش نظری، فناوری ها، اهمیت حاکمیت بالینی[16] و فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد، مسائل اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی نمی تواند صرفا شامل یکسری بایدها و نبایدها یا امر و نهی باشند و بیشتر جنبه کاربردی می یابند (اخلاق کاربردی). جهت افزایش کیفیت و اثربخشی مطلوب فیزیوتراپی و ارتقای جایگاه آن در حوزه سلامت و جامعه، اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی باید تحقیق و پژوهش، آموزش، ارتباطات حرفه ای، تصمیم گیری های بالینی، مشاوره، یادگیری مبتنی بر مسئله[17]، توسعه استدلال و قضاوت اخلاقی را در بر گیرد.

کدهای اخلاقی فیزیوتراپی بیان کننده مسئولیت، نقش و ماموریت اجتماعی فیزیوتراپیست ها در نظام سلامت و جامعه است و هر فیزیوتراپیستی به طور خاص خود را نسبت به یادگیری و به کارگیری آنها متعهد و پایبند می داند.


منشور اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی

فیزیوتراپیست ها علاوه بر مهارت در دانش نظری و تجربیات بالینی در حرفه خود نیازمند توسعه و مهارت اخلاقی هستند. از دیدگاه محققان اخلاق، سطوح مختلفی از رشد اخلاقی همانند اجتناب از تنبیه، جهت گیری منافع فردی، کسب تایید از دیگران، اطاعت از قانون، اخلاق بر مبنای قرارداد اجتماعی و وجدان اخلاقی جهت قضاوت های اخلاقی مطرح شده اند که در این میان وجدان اخلاقی به عنوان بالاترین مرحله رشد اخلاقی جهت تصمیم گیری محسوب می شود.

توسعه و مهارت اخلاق فیزیوتراپی یک ضرورت جهت ارتقای حرفه ای و بهبود کیفیت خدمات است. از آن جایی که حتی سطح بالایی از استدلال اخلاقی (قضاوت جهت تعیین درستی یا نادرستی یک مسئله یا موضوع)به تنهایی کفایت نمی کند بنابراین الزامات و تعهدات از طریق کدهای اخلاقی جهت توسعه رفتار اخلاقی و حرفه ای ضرورت دارد. جامعه فیزیوتراپی ایران با هدف توسعه حرفه ای، بهبود و افزایش کیفیت خدمات، آگاهی رسانی در ارتباط با نقش و اهمیت سیستم حرکتی انسان، پیشگیری از مشکلات حرکتی، درد و بیماری ها، برنامه ریزی برای شکوفایی علمی حرفه و ارائه بهترین و موثرترین خدمات مرتبط با فیزیوتراپی در نظام سلامت و جامعه خود را به اصول نه گانه و دستورالعمل های اخلاقی متعهد می داند. 

  

 

اصل اول

مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و

پاسخگویی

 

 

 

اصل اول: مسئولیت پذیری، وظیفه شناسی و پاسخگویی

الزامات و تعهدات

1-1   فیزیوتراپیست باید به موقع در محل کار خود حضور یابد و وظایف خود را در زمان تعیین شده انجام دهد.

1-2   فیزیوتراپیست باید با دقت و به طور کامل وظایف خود را نسبت به بیمار/مُراجع انجام دهد.

1-2-1 فیزیوتراپیست باید مسئولیت هر گونه عملکرد و رفتار خود را نسبت به بیمار/مُراجع برعهده بگیرد و در این ارتباط پاسخگو باشد.

1-2-2 فیزیوتراپیست باید فرآیندهای فیزیوتراپی (ارزیابی، تشخیص، پیش آگهی، درمان و پیشگیری)را به طور دقیق انجام دهد.

1-2-3 درصورت عملکرد و رفتار نادرست، فیزیوتراپیست باید مسئولیت آن را بپذیرد و پاسخگو باشد. در این موارد باید از طریق بررسی دقیق، علت خطا را کشف کند تا مجددا در آینده تکرار نگردد. این تجربه ناخوشایند باید زمینه ای برای اصلاح و بهبود کیفیت خدمات فیزیوتراپی در آینده باشد.

1-3 فیزیوتراپیست نباید فعالیت ها و اعمالی که نیازمند دانش فیزیوتراپی، تصمیم گیری دقیق و مهارت خاص جهت اجرا است به دیگران یا افراد غیر فیزیوتراپیست واگذار نماید.

1-4 هر فیزیوتراپیستی باید از عناوین حرفه ای فیزیوتراپی و فیزیوتراپیست محافظت نماید.

1-4-1 هر فیزیوتراپیستی باید آگاه باشد تنها کسانی می توانند از عنوان حرفه ای فیزیوتراپیست استفاده نمایند که صلاحیت آنها از طریق سازمان نظام پزشکی ایران یا انجمن فیزیوتراپی ایران تایید شده باشند و فیزیوتراپیست ها خود را نسبت به حفظ عنوان حرفه ای فیزیوتراپیست مسئول می دانند.

1-4-2 فیزیوتراپیست باید هر گونه تغییر عنوان حرفه ای خود در مراکز دولتی یا خصوصی و یا سازمان های دیگر را به اعضای بورد فیزیوتراپی ایران، انجمن فیزیوتراپی ایران یا سازمان های مسئول دیگر جهت پیگیری اطلاع دهد.

1-5 فیزیوتراپیست باید اطلاعات کافی در اختیار بیمار/مُراجع قرار دهد و نسبت به اطلاعاتی که ارائه می کند پاسخگو باشد.

1-6 فیزیوتراپیست باید با پذیرش مسئولیت اجتماعی در جهت توسعه و رشد فیزیوتراپی عمل کند و نباید نسبت به جامعه خود بی تفاوت باشد.

1-6-1 فیزیوتراپیست باید از نظر اجتماعی فعال بوده تا جامعه را از نقش و اهمیت فیزیوتراپی در نظام سلامت آگاه کند.

1-6-2 فیزیوتراپیست باید با هدف پیشگیری از بیماری ها، اختلالات و مشکلات مرتبط با حیطه عملکرد فیزیوتراپی در جهت بهبود و ارتقای سلامت عمومی تلاش کند.

1-7 مسئول فنی فیزیوتراپی به هنگام ارائه خدمات فیزیوتراپی به بیماران باید در محل کار خود حضور داشته باشد.

1-8 فیزیوتراپیست باید در چارچوب وظایف و اختیارات خود عمل نماید.

1-9 فیزیوتراپیست باید درصورت بیماری یا ناتوانی جسمی، سو مصرف دارو و الکل، اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان ها و اختلالات روانی همکاران که باعث مشکل و اختلال در انجام وظایف و مسئولیت هایشان می گردند شرایط را به مراجع ذی صلاح گزارش نماید.

1-10 فیزیوتراپیست باید پس از محقق شدن اهداف درمانی مورد نظر یا هنگامی که انجام فیزیوتراپی دیگر برای بیمار منفعتی ندارد به او اطلاع داده و بیمار را مرخص نماید.

 

 

اصل دوم

 احترام به دیگران

 

 

 

اصل دوم: احترام به دیگران

الزامات و تعهدات

2-1 فیزیوتراپیست باید با بیمار/ مُراجع یا درمانجو، خانواده و مراقبان آنها فارغ از جنس، سن، ملیت، مذهب، نژاد و شرایط اقتصادی یا سیاسی با احترام برخورد نماید و این شامل بیمارانی که قدرت تصمیم گیری ندارند نیز می باشد.

2-1-1 فیزیوتراپیست باید گفتار و سخن ملایم داشته باشد.

2-1-2 فیزیوتراپیست باید به دقت به سخنان و خواسته های بیمار گوش دهد.

2-1-3 فیزیوتراپیست باید بیمار را با نام خانوادگیش صدا کند و نباید از القاب برای صدا کردن استفاده نماید.

2-2 فیزیوتراپیست باید به باورها و عقاید بیمار از هر قومیت، مذهب، ملیت، فرهنگ و نژاد احترام بگذارد.

2-3 فیزیوتراپیست باید به هنگام صحبت درباره بیماران خود با همکارانش (حتی در غیاب او)از وی با احترام یاد کرده و شان و منزلت انسانی را حفظ کند.

2-4 فیزیوتراپیست باید به حریم خصوصی بیمار احترام بگذارد و از ویزیت او در حضور سایر افراد خودداری نماید مگر با اجازه و موافقت وی.

2-5 فیزیوتراپیست باید درصورت درخواست بیمار مبنی بر انجام فیزیوتراپی توسط همکارانش، این حق را برای وی محترم شمرده و روند کار را برای او تسهیل نماید.

2-6 فیزیوتراپیست باید با همکاران و سایر اعضای تیم ارائه دهنده خدمات سلامت، رفتاری همراه با احترام و حفظ شان و کرامت انسانی داشته باشد.

2-6-1 فیزیوتراپیست باید به نقش و مهارت سایر همکاران فیزیوتراپیست و دیگر حرفه های مرتبط در مراقبت از بیمار احترام بگذارد و ارتباط محترمانه ای با آنها داشته باشد.

 

 

اصل سوم

 صداقت و درستکاری

 

 

اصل سوم: صداقت و درستکاری

الزامات و تعهدات

3-1 فیزیوتراپیست باید در نوشتارهای خود همانند گواهی ها و گزارش ها، صداقت و درستکاری را رعایت نماید.

3-2 فیزیوتراپیست نباید اطلاعات و اسرار بیمار را به جز در مواردی که قانون تصریح کرده است در اختیار دیگران قرار دهد و باید از مطرح ساختن اطلاعات هویتی وی به گونه ای که موجب نقض رازداری شود پرهیز کند.

3-3 فیزیوتراپیست باید اطلاعات صحیح به بیماران/مُراجع و جامعه عرضه کند.

3-3-1 فیزیوتراپیست باید اطلاعات درست و واقعی جهت آگاهی بخشی از نقش خود در حوزه سلامت به بیماران/مُراجع و مردم ارائه نماید.

3-3-2 فیزیوتراپیست باید اطلاعات صحیح، حقیقی و هدفمند در ارتباط با بیماری و مشکلات بیمار/مُراجع به آنها یا بستگان و مراقبان اصلی آنان عرضه کند.

3-3-3 فیزیوتراپیست باید اطلاعات مناسب و درست در ارتباط با پیشگیری را در شرایط مقتضی به بیماران/مُراجع یا جامعه به بهترین نحو و قابل فهم ارائه نماید.

3-3-4 فیزیوتراپیست نباید در زمینه ای که اطلاعات ندارد بیمار را گمراه سازد و اگر از وی این نوع اطلاعات خواسته شد به منابع معتبر یا افراد خبره راهنمایی کند.

3-3-5 فیزیوتراپیست باید اطلاعات مناسب و درست را به بیماران/مُراجع در ارتباط با سوالات آنان ارائه کند.

3-3-6 فیزیوتراپیست باید در مواردی که تشخیص قطعی نیست یا زمینه و برنامه درمانی لازم را ندارد به بیمار اطلاع داده و وی را به افراد ذی صلاح ارجاع دهد.

3-4 فیزیوتراپیست باید فقط برای ارائه خدمات بر اساس ضوابط و مقررات از پیش تعیین شده وجه دریافت نماید و از تحمیل هزینه های غیر ضروری به بیماران بپرهیزد.

3-5 فیزیوتراپیست باید از تبلیغات و ادعاهای غیر واقعی و نادرست که منجر به سو استفاده از  بیماران/مُراجع می گردد اجتناب کند.

3-6 فیزیوتراپیست باید شرایط انتقادات را برای بیمار فراهم سازد و نسبت به شکایات و انتقاداتی که از وی می شود صادق باشد.

3-7 فیزیوتراپیست باید از هر گونه سو استفاده نسبت به بیماران پرهیز کند.

3-7-1 فیزیوتراپیست باید از هر گونه ارتباط جنسی با بیمار خودداری کند.

3-7-2 فیزیوتراپیست باید از هر گونه بهره جویی و سو استفاده اقتصادی یا اداری از بیمار پرهیز کند.

3-8 فیزیوتراپیست باید از مشاجرات لفظی با بیماران یا همراهان او دوری کند.

3-9 فیزیوتراپیست باید در موقعیت های تعارض منافع، تامین کننده منافع بیماران باشد.

3-9-1 فیزیوتراپیست باید در ارجاع بیمار به بخش های دیگر نظام سلامت فقط منافع وی را در نظر گیرد و در این ارتباط وجه یا امتیازی دریافت نکند.

3-10 فیزیوتراپیست نباید از اختیارات، مقام و امکانات خود استفاده نادرست کند.

3-11 فیزیوتراپیست باید از استعمال مواد مخدر و روانگردان ها که منجر به اشکال و اختلال در فرآیندهای فیزیوتراپی می گردد خودداری نماید.

3-12 فیزیوتراپیست باید از برقراری هر گونه روابط مالی نامشروع از قبیل درصدانه (پورسانتاژ)و دادن یا گرفتن هدایای نامتعارف در قبال ارجاع بیماران اجتناب نماید.

3-13 فیزیوتراپیست نباید هدایای نامتعارف همانند سکه از بیماران بابت کاری که وجه آن را دریافت کرده است قبول نماید و باید دریافت هر گونه رشوه ای را رد کند.

 

اصل چهارم

 عدالت، انصاف و برابری

 

 

اصل چهارم: عدالت، انصاف و برابری

الزامات و تعهدات

4-1 فیزیوتراپیست باید از هر گونه تبعیض بر اساس سن، جنس، سطح سواد، مقام، ملیت، قومیت، نژاد، زبان، وضعیت اقتصادی-سیاسی-اجتماعی و اعتقادات و مذهب نسبت به بیماران/ مُراجع یا درمانجو پرهیز نماید.

4-2 فیزیوتراپیست باید در کیفیت و جامعیت خدمات فیزیوتراپی نسبت به همه افراد به عدالت، انصاف و برابری رفتار نماید.

4-2-1 فیزیوتراپیست باید به هنگام ارائه خدمات فیزیوتراپی به گروه های آسیب پذیر کم توان جسمی یا ذهنی، کودکان، افراد با اختلال هوشیاری و اختلالات روانی همانند سایر بیماران به کیفیت و جامعیت خدمات توجه نشان داده و عملکرد مناسب داشته باشد.

4-2-2 فیزیوتراپیست باید به افراد مبتلا به بیماری های خاص که ممکن است به عنوان انگ اجتماعی شناخته شوند یا خطر انتقال بیماری آنها وجود دارد با رعایت ضوابط و اصول ایمنی همانند سایر بیماران خدمت رسانی کند.

4-3 فیزیوتراپیست باید نسبت به همکاران خود، دیگر کارکنان نظام سلامت و جامعه با عدالت و انصاف رفتار کند.

4-4 فیزیوتراپیست باید پس از ارائه خدمات فیزیوتراپی با کیفیت، دستمزد و حق العمل عادلانه، منصفانه و از پیش تعیین شده دریافت نماید.

 

 

اصل پنجم

 همدردی و همدلی

 

 

اصل پنجم: همدردی و همدلی

الزامات و تعهدات

5-1 فیزیوتراپیست باید احساسات، درد و رنج بیماران/ مُراجع یا درمانجو را درک کند.

5-2 همدلی و همدردی فیزیوتراپیست با بیماران باید همراه با احترام، صداقت و صراحت باشد.

5-3 فیزیوتراپیست برای درک بیمار و احساساتش باید با صبوری به صحبت های وی گوش دهد.

5-4 فیزیوتراپیست برای همدلی باید با آرامش، دقت و صبر و حوصله با بیماران صحبت کند.

5-5 فیزیوتراپیست نباید مشکلات جسمی و ذهنی بیماران را کوچک و بی ارزش تلقی کند.

5-6 فیزیوتراپیست به هنگام همدلی و همدردی با بیماران نباید با ترحم یا دلسوزی برخورد نماید و در مشکلات بیمار غرق شود.

5-7 فیزیوتراپیست باید با همکاران خود، دیگر اعضای نظام سلامت و جامعه همدلی داشته باشد. 

 

 

اصل ششم

 استقلال فردی

 

 

اصل ششم: استقلال فردی

الزامات و تعهدات

6-1 فیزیوتراپیست باید اطلاعات دقیق و قابل فهم به بیمار/مُراجع ارائه کند تا وی بتواند در تصمیم گیری های مرتبط با مشکلات یا مسائل خود مشارکت نماید.

6-2 رضایت آگاهانه[18] در فیزیوتراپی حق بیمار/مُراجع است که به آگاهی و ادراک وی از منافع و خطرات روش های درمانی یا تحقیقات جهت تصمیم گیری و مشارکت اشاره دارد و به استقلال بیمار و حقیقت گویی از طرف فیزیوتراپیست وابسته است.

6-2-1 فیزیوتراپیست باید اطلاعات مناسب و درست در ارتباط با روش های درمانی تعیین شده و هزینه های آن را به بیمار/مُراجع ارائه نماید.

6-2-2 فیزیوتراپیست باید مزایا، خطرات مورد انتظار و معایب در ارتباط با روش های درمانی تعیین شده را به بیمار/مُراجع اعلام نماید.

6-2-3 فیزیوتراپیست باید بیمار/مُراجع را از روش های جایگزین خدمات، همراه با ذکر مزایا و خطرات آن آگاه نماید.

6-2-4 فیزیوتراپیست باید رضایت آگاهانه بیمار/مُراجع را اخذ نماید و آن را در پرونده بیمار ثبت کند.

6-2-5 فیزیوتراپیست باید قبل از اخذ رضایت آگاهانه از بیمار/مُراجع، از ادراک وی نسبت به منافع یا خطرات خدمات فیزیوتراپی (یا تحقیقات)اطمینان حاصل نماید.

6-2-6 برای رضایت آگاهانه، فرد باید صلاحیت لازم را داشته باشد و در مواردی که شخص فاقد صلاحیت لازم است (همانند خردسالی، مشکلات روانی و اختلالات هوشیاری)رضایت آگاهانه ولی قانونی نیاز است.

6-2-7 هر لحظه ای که بیمار/ولی قانونی بخواهد می تواند رضایت خود را پس بگیرد.

6-3 بیمار در انتخاب، ادامه و پایان بخشیدن به خدمات فیزیوتراپی به طور کامل آزاد بوده و هیچ کس حق ندارد وی را نسبت به دریافت خدمات مجبور کند.

6-3-1 بیمار حق دارد خدمات فیزیوتراپی را شروع یا رد کند.

6-3-2 بیمار حق دارد در مسیر و جریان فیزیوتراپی از ادامه آن انصراف دهد.

6-3-3 بیمار حق دارد پایان درمان فیزیوتراپی را اعلام کند.

6-3-4 بیمار حق دارد جهت ادامه درمان به فیزیوتراپیست دیگر مراجعه کند.    

 

 

اصل هفتم

سود رسانی

 

 

اصل هفتم: سود رسانی 

الزامات و تعهدات

7-1 فیزیوتراپیست باید در جهت سودرسانی و نفع بیمار/مُراجع اقدام کند.

7-1-1 عمل، رفتار و گفتار فیزیوتراپیست باید در جهت بهبود عملکرد و ارتقای سلامت بیمار/مُراجع باشد.

7-1-2 فیزیوتراپیست باید با هدف ارائه بهترین کیفیت خدمات فیزیوتراپی نسبت به بیمار/مُراجع اقدام نماید.

7-1-3 فیزیوتراپیست باید در جهت افزایش انگیزش، اراده و اعتماد به نفس بیماران تلاش نماید تا باعث افزایش مشارکت آنان در درمان و تسهیل روند بهبودی گردند.

7-2 برای سود رسانی و منفعت به بیمار، فیزیوتراپیست باید قبل از انجام هر گونه درمان فیزیوتراپی به یک تشخیص درست نسبت به مشکل بیمار رسیده باشد.

7-3 فیزیوتراپیست باید از روش ها و تجهیزاتی در درمان بیمار استفاده نماید که در جهت برطرف کردن مشکلات و مسائل مرتبط با بیماری، اختلال یا ناتوانی وی باشد.

7-4 فیزیوتراپیست در مواردی که از اثرات روش یا انتخاب درمانی خود نسبت به بیمار اطمینان ندارد نباید استفاده کند.

 

  اصل هشتم

 عدم ضرر رسانی

 

 

اصل هشتم: عدم ضرر رسانی

الزامات و تعهدات

8-1 فیزیوتراپیست نباید کار یا عملی را درنتیجه عدم دانش کافی و مهارت یا بی احتیاطی و بی دقتی نسبت به بیمار/مُراجع انجام دهد که باعث ضرر و صدمه به وی گردد.

8-2 فیزیوتراپیست باید تشخیص درست در ارتباط با مشکل بیمار داشته باشد تا از ضرر رساندن به وی درنتیجه تشخیص نادرست اجتناب گردد.

8-3 فیزیوتراپیست نباید کار یا عملی را انجام دهد که ضرر آن بیش از نفع آن باشد و عمل فیزیوتراپیست باید در جهت حداکثر سودمندی، بدون آسیب یا حداقل آسیب باشد.

8-4 فیزیوتراپیست باید از رفتار و گفتاری که باعث هر گونه آسیب جسمی-روانی به بیمار می گردد خودداری کند.

8-5 فیزیوتراپیست باید از روش ها یا تجهیزاتی که هیچ تاثیر مثبت یا سودمندی برای بیمار ندارند اجتناب کند و آگاه باشد که اتلاف وقت و هزینه بیماران نوعی ضرر محسوب می شوند.

8-6 درصورت آسیب و ضرر به بیمار، فیزیوتراپیست باید آن را در پرونده بیمار ثبت نموده و در صدد جبران و اصلاح آن باشد. 

 

اصل نهم

 ارتقای شغلی

 

 

اصل نهم: ارتقای شغلی

الزامات و تعهدات

9-1 فیزیوتراپیست باید جهت به روز رسانی و بازآموزی در تمام طول عمر خود فعالانه به دنبال یادگیری در حوزه کاری خود و کسب توانمندی حرفه ای باشد و هیچ گاه نباید خود را بی نیاز از یادگیری بداند.

9-1-1 فیزیوتراپیست باید تا حد امکان در سمینارها، فعالیت های آموزشی و کنگره های علمی حرفه خود جهت ارتقای سطح آگاهی، کسب دانش جدید و مهارت های حرفه ای شرکت نماید.

9-1-2 فیزیوتراپیست باید از استانداردهای روز حرفه خود آگاهی داشته باشد و فعالیت های خود را بر اساس آنها انجام دهد.

9-2 جهت ارتقای شغلی و توسعه فیزیوتراپی، فیزیوتراپیست باید با همکاران خود، دیگر اعضای نظام سلامت، سازمان ها و جامعه همکاری و ارتباطات دو جانبه داشته باشد.

9-2-1 فیزیوتراپیست باید تجربیات علمی و نتایج تحقیقات در حوزه کاری خود را به دیگر همکاران فیزیوتراپیست انتقال دهد.

9-2-2 فیزیوتراپیست باید برای حرفه خود ارزش قائل بوده و نقش و اهمیت فیزیوتراپی را به دیگر اعضای نظام سلامت، سازمان ها و جامعه انتقال دهد.

9-2-3 فیزیوتراپیست نباید عملکرد حرفه ای همکاران، پزشکان و دیگر اعضای نظام سلامت را کم اعتبار و بی اهمیت جلوه دهد.

9-2-4 فیزیوتراپیست باید از شرایطی که باعث تسهیل و انتقال اطلاعات تخصصی و مهارت های بالینی فیزیوتراپی به دیگر همکاران فیزیوتراپیست و توسعه فیزیوتراپی در جامعه می گردد حمایت نماید.

9-3 فیزیوتراپیست باید در ارتباط با بیمار/مُراجع خود، مطالعه و بررسی دقیق انجام دهد.

9-3-1 فیزیوتراپیست باید در مواردی که فاقد دانش و مهارت لازم در حوزه خود است، محدودیت خود را بپذیرد و از طریق تحقیق و بررسی یا به واسطه کمک گرفتن از دیگر همکاران در جهت رفع آن اقدام نماید.

9-4 سبک زندگی فیزیوتراپیست باید در جهت ارتقای سلامت فیزیکی (جسمی)، ذهنی و اجتماعی خود باشد.

9-5 فیزیوتراپیست باید عملکرد خود را از نظر علمی، مهارت ها، توانمندی حرفه ای و رفتاری مورد نظارت و بازبینی قرار دهد تا در جهت تقویت نقاط قوت و اصلاح ضعف های خود گام بردارد و در این ارتباط می تواند نظر بیمار/مُراجع و همکاران را جویا شود.

9-6 فیزیوتراپیست باید رفتار اجتماعی مناسب در کار حرفه ای و خارج از محدوده آن داشته باشد و از انجام اعمالی که موجب سلب اعتماد عمومی و بدنامی حرفه می گردد اجتناب کند.

9-6-1 فیزیوتراپیست باید در بحث با همکاران بر اساس استدلال منطقی عمل کند و از انتقادات بی اساس و مخرب اجتناب کند.

9-6-2 فیزیوتراپیست باید در موارد اختلاف نظرات و بحث با همکاران خود صبور و شکیبا باشد، به صحبت های همکاران خود با صبوری گوش کند و به هنگام بروز پیچیدگی، شکیبایی خود را حفظ نماید و به دنبال راه حل مناسب باشد.

9-7 فیزیوتراپیست باید از ارزش های اخلاقی و کدهای رفتاری حرفه خود آگاه باشد.

9-8 فیزیوتراپیست باید از سطوح و دوره های آموزشی یا تحقیقاتی که منجر به بهبود کیفیت خدمات فیزیوتراپی به بیمار/مُراجع و جامعه می گردد حمایت نماید.

9-9 فیزیوتراپیست باید در جهت شناسایی و بررسی عواملی که به رشد و توسعه حرفه فیزیوتراپی کمک می کند تلاش نماید و اقدامات مناسب را در این ارتباط انجام دهد.

9-10 فیزیوتراپیست باید به کار خود رغبت و علاقه داشته باشد و منافع حرفه ای و کار گروهی را بر منافع شخصی ترجیح دهد.

9-11 فیزیوتراپیست باید در محل کار خود و به هنگام کسب دانش و مهارت، هوشیار و دقیق بوده و در کارهای دشوار و پیچیده، پشتکار و استقامت داشته باشد.

 

پیشنهادات

جهت یکپارچگی و هماهنگی، تبیین نقش و ضرورت فیزیوتراپی و تعیین نوع رفتارهای فردی و گروهی جامعه فیزیوتراپی، "سند جامع اخلاق حرفه ای فیزیوتراپی ایران" به صورت فهرست بندی زیر پیشنهاد می گردد:

 • منشور اخلاق حرفه ای فیزیوتراپیست ها
 • منشور اخلاق حرفه ای بورد فیزیوتراپی ایران
 • منشور اخلاق حرفه ای انجمن فیزیوتراپی ایران
 • منشور اخلاق حرفه ای گروه های آموزشی فیزیوتراپی ایران

 

رونوشت:

 • هیات مدیره محترم انجمن فیزیوتراپی ایران
 • بورد محترم فیزیوتراپی ایران
 • گروه های آموزشی فیزیوتراپی ایران
 • انجمن فیزیوتراپی استان ها
 • گروه های تلگرامی فیزیوتراپی
 • سایت ها و وبلاگ های فیزیوتراپی

 

منابع (References)

 •  فرامرز قراملکی، احد. مبانی ترویج اخلاق حرفه ای در دانشگاه. پژوهش نامه اخلاق. بهار 1388. شماره 3. ص 24-9
 •  زاهدی، فرزانه. لاریجانی، باقر. طب و اخلاق پزشکی نوين. ويژه نامه، دوره 4، مجله ديابت و ليپيد ايران (اخلاق در پژوهش هاي بالينی پزشکی). سال 1384. ص 11-1
 •  حاتمی، حمیدرضا. کریمی خوزانی، علی. عهدنامه اخلاقی فرماندهان و مدیران پلیس: استانداردی برای رفتار و تصمیم گیری مبتنی بر اخلاق. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
 •  صادقی، تابنده. دهقان نیری، ناهید. شأن و منزلت بیمار: بررسی متون. مجله اخلاق و تاریخ پزشکی. دوره سوم. شماره 1. زمستان 88
 • زیرک، محمد. حسنخانی، هادی. پریزاد، ناصر. توانایی استدلال اخلاقی پرستاران و دانشجویان پرستاری: مطالعه ای مروری. مجله ايرانی اخلاق و تاريخ پزشکی، دوره هفتم، شماره  ٦، اسفند ۱۳۹۳
 •  احدی، حسن. جمهری، فرهاد. روان شناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میانسالی و پیری). چاپ سوم. انتشارات آینده درخشان. تهران (1391)
 • نریمانی، محمد. صادقیه اهری، سعید. اسماعیلی نژاد، علی. سلیمانی، اسماعیل. مقايسه نوع دوستی، حس همدلي و مسؤوليت پذيری اجتماعي در افراد داوطلب و غير داوطلب اهدای خون. فصلنامه پژوهشی خون. دوره ۱۰ شماره ۲ تابستان ۹۲
 •  سعیدی تهرانی، سعیده. مدنی، منصوره. بیهودگی اقدامات پزشکی از منظر چهار اصل اخلاق زیستی. مجله ايرانی اخلاق و تاريخ پزشکی، دوره هفتم، شماره ٦، اسفند ۱۳۹۳

 

The American Physical Therapy Association (APTA), Accessed on October 2016, Available at:  http://www.apta.org

The World Confederation for Physical Therapy (WCPT), Accessed on October 2016, Available at: http://www.wcpt.org

The Chartered Society of Physiotherapy (CSP), Accessed on October 2016, Available at: http://www.csp.org.uk

Biabani S. Dr. and Asadbeigi S. (2013)Surveying the Impact of Ethics and Professional Conduct of Employees on Customer Loyalty, International Journal of Innovative, Research in Science, Engineering and Technology, Vol.2, Issue 11, November

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران , Accessed on October 2016, Available at:  http://medicine.tums.ac.ir/

روانپزشکان , Accessed on October 2016, Available at:  http://ravanpezeshkan.com/?page_id=7300-7718

مجله دانشکده پزشکی اصفهان , Accessed on October 2016, Available at: http://jims.mui.ac.ir/index.php/jims/article/view/1847

Pharmaceutical sciences research centre, Accessed on October 2016, Available at:  http://psrc.tums.ac.ir/index.php/globalnews/128-sanad

سلامت نیوز ,  Accessed on October 2016, Available at:   http://www.salamatnews.com/

باشگاه اندیشه, Accessed on October 2016, Available at: http://www.bashgah.net/fa/content/show/28213-28230

 موانع رشد اخلاق حرفه ای در سازمان ها:: مقاله در راهکار مديريت, Accessed on October 2016, Available at: http://www.mgtsolution.com/olib/517694380.aspx

اخلاق حرفه ای و سبک های ارتباطی| دکتر احد فرامرز قراملکی,  Accessed on October 2016, Available at:  http://gharamaleki.ir

مجله ایرانی اخلاق و تاریخ پزشکی, Accessed on October 2016, Available at:  http://ijme.tums.ac.ir/article-1-252-fa.html

روزنامه دنیای اقتصاد  , Accessed on October 2016, Available at:  http://donya-e-eqtesad.com/news/1056281

Olome ejtemai, Accessed on October 2016, Available at:  http://olomeejtemaidoroud.blogfa.com/post/15

انجمن علمی گردشگری ایران, Accessed on October 2016, Available at:   http://itsairan.ir/newsprint.aspx?newsid=1110

دانش پرستاری: از کلاس درس تا جامعه , Accessed on October 2016, Available at:  http://jouybari.blogfa.com/post/7848

روان شناسی و فرهنگ , Accessed on October 2016, Available at: http://www.culturalpsychology.blogsky.com/1390/10/15/post-5

آفتاب , Accessed on October 2016, Available at:  http://www.aftabir.com

کارگزار روابط عمومی (ICPR), Accessed on October 2016, Available at:  http://www.iranpr.org/docs/article-pr/defaultnews.asp?id=1228

جمعیت هلال احمر خراسان رضوی , Accessed on October 2016, Available at:  http://www.rcs-khr.ir/

Farzan Institute - موسسه فرزان, Accessed on October 2016, Available at: http://www.farzaninstitute.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2514

واژه‌یاب، لغت‌نامهٔ دهخدا و دیکشنری انگلیسی و عربی  , Accessed on October 2016, Available at:  https://www.vajehyab.com/

سایت نوید مهر , Accessed on October 2016, Available at:  http://navidemehr.ir/

مردمان - پورتال جوانان ایرانی , Accessed on October 2016, Available at: http://www.mardoman.net/health/drueff

باشگاه خبرنگاران , Accessed on October 2016, Available at:  http://www.yjc.ir/

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی , Accessed on October 2016,  Available at: http://www.iscs.ac.ir/news.aspx?NewsId=8d4f11c1-746e-4c85-a3c5-e750142d76b2&lng=fa

مرکز آموزشی و درمانی شهدا - صفحه اصلی , Accessed on October 2016, Available at:  http://shohadahosp.tbzmed.ac.ir/?PageID=99

انجمن ایرانی اخلاق در علوم وفناوری , Accessed on October 2016, Available at: http://www.iranethics.ir/ 

 



[1] - Movement

[2] - Professional ethics

[3] - Reductionism

[4] - Systems thinking

[5] - Assessment

[6] - Diagnosis

[7]   -Prognosis

[8]   -Treatment

[9]   - Evaluation

[10]   - Prevention

[11] - Primary health care centers

[12] - Ethical values

[13]  -Core ethical values

[14]  - Ethical codes

[15]  - Code of conduct

[16]  - Clinical Governance

[17]  - Problem-based learning

[18]  - Informed consent

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه